Tüm insanlara eşit ve tam adalet sağlanılmalıdır; din özgürlüğü, basın özgürlüğü, habeas corpus güvenliği altında bireyin özgürlüğü, tarafsızca seçilmiş jüri önünde duruşmaya çıkma hakkı. Bu ilkeler bizim devrim ve reform çağına ulaşmamıza rehber olmuşlardır.

Thomas Jefferson