Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Eflatun