Türkiye'nin 'yargısal bağımsızlık' puanı

Türkiye “Yargısal bağımsızlık” endeksinde 7 puan üzerinde 3.4 puan alırken, 148 ülke arasında 85’inci sırada gösterildi. Türkiye’den başka 3.4 puanlık grupta, Liberya, Timor-Leste, Fas, Kazakistan, Vietnam aldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2014” raporunda yer alan “Yargı bağımsızlığı” endeksinde 7 puan üzerinden 3.4 puan alan Türkiye 148 dünya ülkesi arasında 85’inci gösterildi. Türkiye aynı puan grubu içinde Liberya, Timor-Leste, Fas, Kazakistan, Vietnam ile birlikte yer aldı. Halkının yüzde 100’ü GSM kapsama alanında bulunan Türkiye aynı özellikteki 27 ülkeyle birlikte dünya birincisi de ilan edildi.

Yargı bağımsızlığında 85. sırada

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2014” açıklandı.

Raporun iskeletini “Ağ Teknolojisine Hazır Olma” endeksi oluşturdu. Bu ana endeksle ülkelerin bilgi-iletişim teknolojisi ağlarıyla ekonomi ve sosyal hayatlarını geliştirme durumları ölçüldü.
Türkiye geçen yıl 144 ülke arasında 45’inci sırada bulunduğu sıralamada bu yıl altı sıra gerileyerek 148 ülke arasında 51’inci oldu.

Raporda ana endeksi oluşturan 10 alt başlık ve bunların altında da “Yasama organlarının etkinliği”, “Yargısal bağımsızlık”, “Telif hakları koruma”, “Korsan yazılım oranı”, “Mobil ağ kapsama oranı”, “Eğitim sisteminin kalitesi” gibi 54 küçük endeks oluşturdu.

"Yargınız Hükümet, vatandaş ve firmalardan ne ölçüde etkileniyor?"

Türkiye “Yargısal bağımsızlık” alt endeksinde 148 ülke arasında 85’inci sırada görüldü. Bu endekste “Ülkenizde yargı, hükümet üyeleri, vatandaşlar ya da firmaların etkisinden ne ölçüde bağımsızdır?” sorusuna yanıt arandı. 7 puan üzerinden değerlendirme yapılan 1 puanın “ağır etki altında”, 7 puanın ise “tamamen bağımsız” sayıldığı endekste Türkiye; Liberya, Timor-Leste, Fas, Kazakistan, Vietnam’la birlikte 3.4 puan aldı. Yargısal bağımsızlıkta birinci sıradaki Yeni Zelanda 6.7, ikinci Finlandiya 6.6, üçüncü İrlanda 6.4 puan aldı.

2012-2013 yargı bağımsızlığı ortamının ele alındığı endekste, Mısır 3.5, İran 3.6, Çin 4, Pakistan 4.1, Ürdün 4.4, Hindistan 4.7, ABD 5, Suudi Arabistan 5.3, Belçika 5.4, İsrail 5.8, Japonya ve Almanya 6, İsveç 6.2 gibi puanlar elde etti.

Mobil ağ kapsama alanı endeksinde dünya birinciliğini paylaştı

Türkiye mobil ağın toplam nüfusu kapsama alanı alt endeksinde ise, 27 ülke ile birlikte dünya birinciliğini paylaştı.

Endeksler nasıl hazırlandı?

Tüm sıralamalar, yarı yarıya her yıl Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına tüm ekonomilerden katılan 15 binin üzerinde yöneticiyle yapılan anketler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Bankası ve BM gibi kaynaklardan sağlanan göstergelerden yararlanarak oluşturuldu.

Diğer alt endekslerde Türkiye'nin yeri

Türkiye’nin, ülkelerin belli alanlardaki konumlarını belirleyen alt endekslerde 148 ülke arasında konumlandığı sıralar şöyle:

-Yasama organlarının etkinliği: 19
-Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle ilgili yasalar: 68
-Hukukun anlaşmazlıkları çözmede yeterliliği: 59
-Fikri hakların korunması: 74
-Yazılım korsanlığı: 57
-En son teknolojilerin edinilmesi: 44
-Girişim sermayesinin edinilebilmesi: 83
-Üniversite eğitimine giriş: 38
-İşletme okullarının kalitesi: 101
-Hükümetin gelişmiş teknoloji ihaleleri: 23
-Elektrik üretimi: 64
-Kişi başına düşen internet bant genişliği: 44
-1 Milyon kişiye düşen güvenli internet sunucusu itibarıyla: 48
-Dijital içeriğe erişebilirlik: 63
-Mobil telefon ücretleri: 58
-Sabit genişbant internet ücretleri: 24
-Eğitim sisteminin kalitesi: 91
-Matematik ve bilim eğitimi kalitesi: 101
-Orta öğretime giriş: 77
-Yetişkin okuryazarlığı: 67
-100 kişide mobil telefon aboneliğinde: 102
-İnternet kullanıcılarının yüzdesi itibarıyla: 73
-Bilgisayara sahip hane halkı sıralamasında: 64
-İnternete erişen hane halkı sıralamasında: 60
-Sabit geniş bant internet hattına sahip nüfus yüzdesi itibarıyla: 57
-Mobil geniş bant internet hattına sahip nüfus yüzdesi itibarıyla: 77
-Sanal sosyal ağların kullanımı: 61
-Hükümetin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik vizyonu: 55
-Kamunun online hizmet endeksi: 77
-Hükümetin bilgi ve iletişim teknolojilerini teşvikte başarısı: 69
-Okullarda internet erişimi: 63
-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve hükümetin etkinliği: 44
-E-Katılım Endeksi: 107

ANKA

Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.

Montesquieu